Ge din baby formel

Babyformel är bra. Det är faktiskt mer än bra. Det är ett hälsosamt, förnuftigt alternativ till bröstmjölk och ett utmärkt val för mammor som inte kan amma eller väljer att inte göra det.

Jag avslutar mina grupptexter för att rädda mitt sociala liv

Studier har visat att överberoende av smartphones leder till ökad stress, så en författare bestämde sig för att avsluta sina grupptexter i en månad för att se om hon kände sig mindre stressad och för att ta reda på om hennes vänskap förbättrades.